21

Om

Misjonsbefalingen m/ Jostein Kirkenes og team har Konsert m/ Vitnesbyrd i Tokestua. Dyktige sangere og musikere som vi kan glede oss til.

Det blir pause med kake / kaffe.

Arr: Betania Tørdal og Fjellstad Bedehus

Kontaktpersoner: Karin Gare Nilsen: tlf: 976 133 46 og Reidun Kåsa tlf: 958 69 493.

Lørdag 13. november kl. 18:00.
Billetter kr. 150,-
Maks 100 publikummere etter dagens koronareglement (mulige endringer ved eventuell trinn 4 i gjenåpning).