43
41
42

Om

En aktivitet for hele familien
«Eventyrstien» en opplevelsessti som er laget for familier med barn i aldersgruppen 3-11 år. Eventyrstien ligger like øst for Nakksjø stasjon ved fylkesvei 3310, mellom Drangedal og Lunde.

Om Eventyrstien
Naturstien er en  500 meter lang natursti og har 20 spennende poster med aktiviteter, oppgaver og opplevelser underveis. Uten å røpe for mye av innholdet, blir deltakerne utfordret til å skjerpe sansene, se etter fugler, dyr og insekter langs den historiske tømmerleden som slynger seg opp mellom bekker, furuskog og myrer. 

Stien har to tilrettelagte rasteplasser med benker underveis.

Bygget av australsk utvekslingsstudent.
Stien er laget av den australske utvekslingsstudenten Daniel Lawrence i 2020. Han ble fasinert av norsk natur og