15
16
14

Om

Drangedal bygdetun er sannsynligvis et av Norges flotteste friluftsmuseér, idyllisk plassert i skogkanten, med vakre Motjern og 19 historiske og stedstypiske  bygninger fra hele Drangedal. Dette er et typisk friluftsmuseum med bygninger fra 1700-1900-tallet, og hvor alle bygninger er flyttet til bygdetunet. Her finner du gårdstun med hovedhus, låver, fjøs og stabbur,  i tillegg til husmannsplasser, smie, stall, mølle m.m. Den opprinnelige ideen med bygdetunet, ved etablering i 1962, var å vise en forminskning av bygda, slik den fremstod for 100-200 år siden, da gårdene lå enkeltvis eller i små klynger, og med setre og husmannsplasser gjemt i storskogen.

I tillegg til de historiske bygningene, er det reist et båthus, grillhytte og sagbruk. Det er også et nytt administrasjons-